O nas

50 lat działalności ● 170 członków ● 30 lat we własnej kamienicy na zielonogórskim rynku ● Ponad 200 tys. absolwentów szkoleń ● 250 tytułów wydawniczych


REGON 970518585 - NIP 9290118015 - KRS 0000122355

 

Cele działania Towarzystwa:

 • Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków do swobodnego rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowania ich dorobku
 • Doskonalenie kwalifikacji ekonomistów
 • Inspirowanie oraz wspieranie dzialań zmierzających do racjonalnego gospodarczego i przestrzennego rozwoju województwa
 • Promowanie nowoczesnej edukacji
 • Integrowanie środowiska ekonomistów


Nasz Statut do pobrania (pdf)


Deklaracja członkowska do pobrania (pdf, doc)


Nasze Projekty

 1. Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF

  Projekt edukacyjny obejmujacy blisko 100 szkół z MOF Zielona Góra. Projekt finansowany z EFS. Więcej o projekcie

 2. Nauka bez granic

  Lider projektu. Partnerzy: Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, IV LO w Zielonej Górze, BTU Cottbus.
  Projekt finansowany z EFS.

 3. Lubuski barometr koniunktury gospodarczej

  Partner stowarzyszenia DWR. Projekt finansowany z EFS.

 4. Dziś nowe kwalifikacje - jutro nowa praca !

  Projekt szkoleniowy w ramach POKL 6.1.1.  - objął wsparciem 79 osób – w ciągu 2010 roku.

 5. Ranking Gmin Województwa Lubuskiego (www.lubuskiranking.pl)

  Partner DWR. Ranking (4 edycje) zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego. Celem Rankingu jest popularyzacja osiągnięć lubuskich samorządów.

 6. Samorząd lokalny bliżej obywatela

  Partner DWR.

 7. Organizacje pozarzadowe Lubuskiego Trójmiasta na rzecz gospodarczego i społecznego rozwoju regionu.

  Partner DWR. Trzy debaty publiczne: Strefa inwestycyjna, Komunikacja (w tym elektroniczna), Wspólna promocja.

 8. Promocja indywidualnych i grupowych osiągnieć lokalnych - budowa platformy internetowej inicjatyw obywatelskich w obrębie Lubuskiego Trójmiasta

 9. Integracja organizacji pozarządowych na rzecz utworzenia Lubuskiego Trójmiasta

 10. Ekonomia do Polskich Szkół (EKOPOS)

  Współrealizowany przez PTE, od 2002 roku projekt edukacyjny - wdrażany w trzynastu lubuskich szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Partnerem wiodącym jest Instytut Kształcenia Ekonomicznego Uniwersytetu w Oldenburgu. Projekt dofinasowany z Phare CBC.

 11. Współpraca z Akademią Techniczną Wuppertal

  Koncepcja wspólnych szkoleń transgranicznych z ośrodkiem w Cottbus - finansowana z Phare i Interreg.